Tag Archives: کاربرد نردبان

28/03/1398

روش صحیح کاربرد نردبانها

قبل از کار کردن با نردبان برای اولین بار، دستورالعمل کارخانه تولیدکننده و قوانین رسمی ایمنی را مطالعه کنید. در کلیه اموری که در آن‌ها نیاز به کاربرد نردبان می‌باشد، استفاده از نردبانهای محکم و با ثبات بر روی یک سطح صاف توصیه می‌شود. هر نردبان را صرفاً جهت مصارفی که برای آن طراحی شده […]

مقالات