Tag Archives: وارسی نردبان

28/03/1398

وارسی نردبانها

قبل و بعد از هر بار مصرف باید از نردبان بازرسی کرده و از کاربرد نردبان‌های با عیوب عمده بپرهیزیم. پله‌ها باید نشکن باشند، بستها سفت و با اطمینان متصل شده باشند، طنابها و قرقره‌ها و سایر اجزای متحرک به طرز مناسبی کار کنند و… .اگر بازرسی اولیه ایرادی را نشان دهد، نردبان باید تعمیر […]

مقالات