Tag Archives: فروش نردبان

28/03/1398

روش صحیح بالا رفتن از نردبان‌ها

قبل از بالا رفتن و استفاده از نردبان از هموار بودن و یکنواختی سطحی که نردبان بر آن قرار می‌گیرد، اطمینان حاصل کنید. در هنگام بالا رفتن از نردبان باید رو به آن بوده و با دستها یکی پس از دیگری آن را گرفت و بالا رفت. هرگز از پشت به نردبان تکیه نکیند. همواره […]

مقالات
28/03/1398

خطرات

عمده‌ترین خطر هنگام استفاده از نردبان‌ها، سقوط است که در نتیجه انجام یک سری اعمال و شرایط ناایمن ایجاد می‌گردد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: موقعیت نامناسب نردبان نسبت به محل کار فرد ومصرف‌کننده آن ایستادن فرد بر روی پله‌های بالایی نردبان که منجر به برهم خوردن تعادل وی می‌شود […]

مقالات
28/03/1398

نردبانها ابزار ساده‌ای برای دست یابی به ارتفاعات

نردبان دو قطعه چوب یا فلز بلند عمودی است که در میان آن‌ها به فاصله معیّن، چوب‌ها یا قطعات فلزی افقی کار گذاشته و توسط آن از دیوار، درخت و غیره بالا می‌روند. نردبانها ابزار ساده‌ای برای دست یابی به ارتفاعات و سطوح بالاتر می‌باشند که اگر از آن‌ها به درستی استفاده و مراقبت نماییم، […]

مقالات