Blog

28/03/1398

وارسی نردبانها

قبل و بعد از هر بار مصرف باید از نردبان بازرسی کرده و از کاربرد نردبان‌های با عیوب عمده بپرهیزیم. پله‌ها باید نشکن باشند، بستها سفت و با اطمینان متصل شده باشند، طنابها و قرقره‌ها و سایر اجزای متحرک به طرز مناسبی کار کنند و… .
اگر بازرسی اولیه ایرادی را نشان دهد، نردبان باید تعمیر گردد و اگر انجام تعمیرات ممکن و عملی نیست یا نتیجه مورد نظر را حاصل نمی‌کند، این نردبان باید کنار گذاشته شود و نردبان جدیدی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین برای جلوگیری از مصرف این نردبانها توسط سایرین، برچسبی بر روی آن چسبانده و معیوب بودن آن را بر روی برچسب ذکر می‌کنیم: سپس نسبت به رفع عیب و نقص و تعویض قسمت‌های فرسوده و خراب نردبان اقدام می‌نماییم.

نگهداری نردبانها باید در شرایط مناسبی صورت گیرد که شامل موارد زیر می‌شود:

  1. ایجاد اتصال محکم در تمامی نقاط تماس
  2. روغن کاری چرخها، قرقره‌ها، قفل‌ها و پولی‌ها
  3. تعویض طناب‌های کهنه و فرسوده
  4. تمیز کردن دائمی و روتین آنها
  5. انبار کردن آن‌ها در محلی که برای بازرسی و استفاده مجدد به راحتی قابل دسترس باشد.
  6. انبار کردن آن‌ها به شیوه‌ای که خطر پایین افتادن و سقوط آن‌ها بر روی افراد وجود نداشته باشد.
  7. قبل از مصرف نردبان از سرویس مناسب نردبان‌ها در مواقع مناسب و همچنین از اینکه پله‌های نردبان عاری از روغن، گریس یا سایر مواد لغزنده می‌باشد، اطمینان حاصل کنید

مقالات ,
درباره آلوم راد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *